Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

Kurumların sektörel faaliyetleri göz önünde bulundurularak;

    • Çalışma ortamlarında atık eksozların bulunması
    • Patlayıcı madde kullanılan işlerde
    • Radyasyonun bulunduğu çalışmalarda
    • Ağır ve hazır yapı malzemelerinin uygulandığı işlerde
    • Toprak altında kalma ve yüksekten düşme ihtimali olan işlerde
    • Yüksek gerilime sağip ortamlardaki çalışmalarda
    • Biyolojik ve kimyasal ürünlerle çalışılan işlerde

Çalışanların Güvenliğini ve sağlığını koruyan kurallar.