HAKKIMIZDA

Adana Doğuş OSGB alanında uzman üç hekim tarafından kurulmuş olup 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda.. Detaylı Gör

MİSYONUMUZ

Çalıştığımız iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini “Önce İnsan” faktörünü göz önünde tutarak gerçekleştirmek.. Detaylı Gör

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartları gözeterek bilimsel, etkili, yaygın, kaliteli ve çağdaş bir şekilde; kurumsal ve bireysel.. Detaylı Gör

OSGB - İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Peki Doğuş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin iş güvenliği hizmetleri nelerdir?

OSGB - İşyeri Hekimi Hizmeti
İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur. Doğuş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin işyeri hekimliği hizmetleri

Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi, işyerinde var olan tehlikelerin belirlenerek bu tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmalardır. Risk Değerlendirmesi (Risk Analizi)

Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı
Sağlık ve güvenlik planı / dokümanı, yapı ve madencilik işlerindeki risklerin değerlendirildiği ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunduğu kuralları içeren plandır.

İş Güvenliği Eğitimleri
İş güvenliği eğitimlerinde, çalışanlara karşılaşacakları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amaçlanır.

Acil Durum Planı
Acil durum planı, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün acil durumları belirleyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirleri alan plandır. Acil Durum Planı

Yangın Güvenliği
Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır. Yangın Güvenliği

Patlamadan Korunma Dokümanı
Patlamadan korunma dokümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır. Patlamadan Korunma Dokümanı