Risk Değerlendirmesi

    • Çalışanların güvenli ortamda çalışmalarını sağlamak için olası riskler belirlenir.
    • Çalışma ortamında kullanılan makine teçhizat ve ürünlerin riskleri değerlendirilir.
    • Düzenli çalışma ortamının korunmasını sağlamak.
    • Çalışanlara, çalışma ortamındaki risk durumlarına göre kişisel koruyucu donanımları belirlemek.

Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli konuma getirilmesi ve uygulanmalarının sağlanması için RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ hazırlanır.