Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

    • Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,
    • Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,
    • Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
    • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
    • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,


Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır