İşyeri Hekimliği

    • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
    • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
    • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
    • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
    • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
    • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
    • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
    • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
    • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
    • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
    • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
    • Yıllık çalışma planı hazırlamak