İş Güvenliği Hizmetlerimiz

    • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
    • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
    • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
    • Eğitim Planı hazırlamak
    • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
    • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
    • Risk Değerlendirmesi yapmak
    • Acil Durum Planı hazırlamak
    • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
    • İç Yönetmelik hazırlamak
    • İş İzni Prosedürü hazırlamak
    • Çalışma talimatları hazırlamak
    • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
    • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
    • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
    • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
    • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
    • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
    • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
    • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
    • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
    • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
    • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
    • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
    • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
    • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
    • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek