İş Güvenliği Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

    • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
    • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
    • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
    • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
    • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
    • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
    • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
    • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
    • Uyarı işaretleri,
    • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
    • Temizlik ve düzen,
    • Yangın olayı ve yangından korunma,
    • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,